Genoptræning

Vi tilbyder meningsfuld genoptræning der hjælper dig i hverdagen. Vi kan i fællesskab rykke dig mod en hverdag med mere livskvalitet.

Skræddersyet fysioterapi

Vi arbejder med at gøre dig så selvstændig og selvhjulpen som muligt. Det er vigtigt du får nogle redskaber, så du selv kan styre din hverdag og ikke lader sygdommen styrer dit liv.

Er din hjerneskade nyopstået eller flere år gammel er ikke afgørende for os. Forskning har vist, at der kan ske fremskridt i mange år, så længe træningen er intensiv og målrettet. Vi ser sammen på din nuværende situation og dine udfordringer og lægger sammen en målrettet plan for det videre træningsforløb. Motivation for forbedring er den vigtigste faktor. Vi arbejder med standardiserede måleredskaber/test for at sikre dine træningsfremskridt. Vi arbejder i samarbejde med dine pårørende hen imod, at du bliver i stand til at træne selvstændigt på egen hånd. Vi ved dog det kræver supervison i starten og derfor blive det tætte samarbejde afgørende for det gode resultat.

Vi arbejder målrettet efter at skabe et træningsforløb som er tilpasset individuelt til dig med udgangspunkt i målsætning ud fra dine mål og ønsker for forløbet.

Skræddersyet fysioterapi
Skulder

Hvordan skal træningen foregå?

Vi ønsker at vær et supplement til den kommunale genoptræning og den vederlagsfrie fysioterapi. Alt sammen for øge intensiteten af træningen, da vi ved det er afgørende for en forbedring af dit funktionsniveau. Træner du 1-2 gange i kommunen eller 1 gang vederlagsfrit kan du supplere med træning hos os 1-3 gange ugentligt. Vi tilstræber at planlægge træningen, så den passer bedst muligt ind i din hverdag.

Træningen kan bestå af forskellige elementer

Individuelt på klinikken:

Individuelt tilrettelagt træning sammen med en specialiseret fysioterapeut. På den måde er du garanteret fuldt udbytte af din træning, da vi hele tiden har al fokus på dig og din træning. En træningssession varer min. 60 min., men mulighed forlængelse efter ønske.

Hjemmetræning

Har du ikke mulighed for at komme til os, kommer vi gerne til dig. Hjemmetræning kan bidrage til at gøre træningen endnu mere funktionel og ofte er overførbarheden til hverdagslivet nemmere i eget hjem.

Selvtræning - en naturlig del af hverdagen:

For at forbedre sit funktionsniveau bør man træne hver dag. Derfor er hjemmetræning en integreret del af ethvert genoptræningsforløb hos os. Ud fra din situation og dine muligheder udvælger vi sammen relevante øvelser og sørger for grundig oplæring af dig og dine pårørende i korrekt udførelse. Øvelserne tager udgangspunkt i dine mål for træningen, og justeres efterhånden som dit funktionsniveau forbedres.

Priser

Forundersøgelse

Vi tilbyder altid, at man kommer ud til en gratis og uforpligtende forundersøgelse, før man opstarter et evt. træningssamarbejde med os.

Gratis

Book

Enkeltstående behandling

Dette henvender sig til dig, som har behov for fx supervision eller justering/tilpasning af eksisterende træningsøvelser.

750,-

Book

Kort træningsforløb

Kort træningsforløb á 4 individuelle behandlinger. Dette forløb henvender sig til dig, som har behov for en optimering af egne selvtræningsøvelser og evt. oplæring i nye.

2750,-

Book

Træningsforløb

Træningsforløb á 10 individuelle behandlinger. Anvendes som supplement til sideløbende kommunalt træningstilbud eller den vederlagsfrie fysioterapi for at øge træningsmængde og intensitet. Fokus er på fysisk bedring, men samtidig skal du gøres terapeutuafhængig via superviseret oplæring i selvtræning.

6500,-

Book

Ofte stillede spørgsmål

FAQ

 • Mulighed for gangfunktion igen

  Det et meget svært spørgsmål at svare på, idet der er utrolig mange faktorer der spiller ind ift. til at genvinde gangfunktionen. Vi afskriver ikke nogen trods et meget lavt funktionsniveau, men kan til gengæld heller ikke garantere en forbedring. Via den gratis forundersøgelser giver vi dig en vurdering af dit genoptræningspotentiale for gangfunktionen. Vi støtter dig i hele processen og lover en 100 % indsats fra vores side.

 • Funktion i armen igen

  Igen et meget svært og næsten umuligt spørgsmål at svare på. Funktion i armen er et utroligt komplekst sammenspil mellem mange forskellige systemer, der arbejder sammen. Der er rigtig mange led såsom skulderblad, skulderled, albueled, håndled og fingre, der skal arbejde sammen for at løse en aktivitet f.eks tage fat i en vandflaske. Skulderleddet er vores mest mobile led, og hånden har utrolig mange finmotoriske muligheder. Det er derfor en meget svær genoptræningsopgave at genvinde fuld funktion i armen. Vi kan hjælpe med at få sat realistiske delmål, så arbejdet med at genvinde funktionen bliver realistisk som muligt. Smertelindring i skulder og håndled er ofte problematikker, der kan startes med. Desuden arbejder vi med at få armen integreret i kropsbilledet igen.

 • Smerteproblematik

  Årsagen til dine smerter kan have mange grunde. Vi arbejder via træning med at smertereducere. Vi skal sammen klarlægge årsagen til smerterne. Sensoriske smerter fylder ofte rigtig meget, men kan ofte reduceres betragtelig via den korrekte behandling af smerterne.

 • Offentlige sygesikring/mulighed for tilskud

  Du kan ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring ved træning ved os, idet vi er en klinik udenfor den offentlige sygesikring. Der kan dog via egen privat sundhedsforsikring i nogle tilfælde være mulighed for fuld dækning eller tilskud. Du skal selv klarlægge om du er berettiget til at få hjælp fra din sundhedsforsikring. Sygesikring Danmark yder tilskud til medlemmer gruppe 1,2 og 5. Fonde kan i nogle tilfælde være en mulighed via dækning til genoptræning. Du skal selv klarlægge om du kan få hjælp via fonde.

 • Transportmuligheder

  Klinikken ligger centralt i Aalborg, og der handicapparkering meget tæt ved klinikken. Kommer du i egen bil, er der mulighed for at parkere tæt ved klinikken, og du kan altid blive sat af helt henne ved indgangen til klinikken. Med offentlig transport stopper bussen ca. 50 meter fra klinikken, og ved transport med tog er der 450 meter til klinikken. Flexhandicap både henter og bringer ved indgangen. (du skal visiteres af egen hjemkommune for flexhandicapordningen) Vi er selvfølgelig klar til at hjælpe, hvis det skulle give problemer.

 • Adgangsforhold

  Det er meget nemt at komme ind i klinikken, idet du kan køre lige ind fra gadeplan.

 • Afbud

  Er du forhindret i at møde op til din aftalte træningstid bedes du kontakte os hurtigst muligt på mail eller TLF. Senest dagen før kl. 16.00