Genoptræning

Rygmarvsskade

Vi tilbyder målrettet genoptræning til klienter med rygmarvsskader med henblik på at øge funktionsniveau og livskvalitet.

Inkomplet rygmarvsskade

Ved en inkomplet rygmarvsskade er skaden ikke så omfattende, at den går helt på tværs af rygmarven. I disse tilfælde er der bevaret forbindelse til den nederste del af rygmarven, og der vil være delvist bevaret muskelfunktion og/eller delvist bevaret følesans nedenfor læsionsområdet.

  • Ligger skaden så kun benene er påvirkede, kaldes det paraplegi
  • Ligger skaden så højt oppe at både arme og ben er påvirkede, kaldes det tetraplegi

En rygmarvsskade kan ikke helbredes, men mange af følgevirkningerne kan blive behandlet eller lindret på forskellig vis.

 

Den motoriske funktion trænes via kondition og styrketræning, balancetræning og gangtræning. Spasticitet kan behandles/dæmpes med elstimulation.

Genoptræning ved rygmarvsskade