Kurser

Hos NeuroRehab tilbyder vi forskellige muligheder for faglig udvikling indenfor neurologisk fysioterapi.

Vi tilbyder kurser indenfor forskellige temaer : Optimering af den neurologiske undersøgelse og behandling eller Elstimulering og dens anvendelsesmuligheder.

Vi er dog åben overfor at skræddersy kurset, hvor I som samarbejdspartner er med til at definere indholdet på kurset.

Endvidere tilbyder vi supervisionsforløb, hvor der fokus på at udvikle klinisk ræsonnering, praktiske færdigheder og optimering af behandling til mennesker med neurologiske lidelser.

Kurser og supervision kan foregå hos NeuroRehab, men der er også mulighed for at det afholdes på jeres arbejdsplads.

Det kan opbygges som en enkelt undervisningsgang eller foregå som et forløb med løbende supervision.

Kursus: elstimulering

Kursus: elstimulering Baggrundsviden om NMES og evidensen for brug af NMES. Teori om træningsprincipper, typer af elstimulering og hvilke patientgrupper kan benytte det. Funktionel brug af NMES (FES) NMES og muskel overaktivitet/spasticitet TENS og neuropatiske smerte FES (dropfodssystemer) hvilke produkter er på markedet og hvad adskiller dem

Kursus: med fokus på neurologisk undersøgelse, målemetoder, målsætning og behandling

Kursus: med fokus på neurologisk undersøgelse, målemetoder, målsætning og behandling  Der sættes fokus på hvordan du optimerer den neurologiske undersøgelse samt udvælger den optimale behandling til borgeren. Vi skal være skarpe på hjernens opbygning og betydning i praksis. Kursisterne får kendskab til hjernens opbygning, den neurologiske undersøgelse samt neuroplastiske principper i behandlingen. Envidere kendskab til vigtigheden af målssætning i ... Læs Mere

Supervisionsforløb

Supervisionsforløb Formålet med et supervisionsforløb er: At give faglig vejledning til en eller flere, fysioterapeuter som til daglig arbejder med rehabilitering eller genoptræning af patienter med neurologiske lidelser. Formålet er derudover at hjælpe til at udvikle professionelle kvalifikationer, klinisk ræsonnering og håndtering af mennesker som er ramt af en neurologisk lidelse. Målgruppe: Alle fysioterapeuter og ... Læs Mere