NMES – Neuromuskulær Elektroterapeutisk Stimulation

Hvad er NMES?

Når du aktiverer dine muskler sker det via elektriske impulser fra centralnervesystemet (CNS) til muskelfibrene. NMES står for neuromuskulær elektrisk stimulering og er, som navnet antyder, elektrisk stimulering af dine muskler via dit nervesystem. NMES-apparatet stimulerer nerverne til at sende en elektrisk impuls til dine muskler, for på den måde at aktivere musklerne.
Patienter med apopleksi eller skade på rygmarven har ofte nedsat funktionsevne forårsaget af nedsat styrke eller motorisk control. Musklen bliver hurtig påvirket af det manglende signal og deraf manglende aktivering. Den ændrer karakter og bliver yderligere sværere for hjernen at aktivere. Træning med elektrisk stimulering kan være med til at genvinde kontrol over musklen, mindske spasticitet, øge muskelstyrke og på den baggrund bedre funktionsniveau.
Genoptræning efter neurologiske skader:

Ved at benytte NMES under den neurologiske genoptræning, kan man stimulere den ønskede muskelaktivering under specifik og funktionel træning, samt ved træning af dagligdagsfunktioner.

Mange oplever, ved genoptræning med NMES, at de ikke bliver lige så udtrættede som ved ‘almindelig’ styrketræning.

Hvordan foregår træning med NMES?

Træning med NMES bør kun udføres efter instruktion af en uddannet fysioterapeut. Terapeuten sørger for at placere elektroder netop der, hvor de aktiverer de ønskede muskler. Herved optimerer du effekten af din træning og kan blive i stand til at træne muskler du ellers ikke kunne aktivere optimalt.

Hos NeuroRehab kan NMES inddrages i genoptræningen, og ønsker du også at booste genoptræningen derhjemme, kan du købe dit eget apparat hos os.

“Som permanent kørestolsbruger, oplevede jeg en stagnering i min fysiske udvikling. Derfor begyndte jeg et træningsforløb over 10 gange hos NeuroRehab, hvor jeg mødes med et stort engagement, faglig indsigt og erfaring. Jeg er nu i gang med mit 3. træningsforløb og har forbedret mine funktioner i en sådan grad, at jeg oplever større selvstændighed i forflytninger og ved personlig hygiejne. Jeg anbefaler på det varmeste et træningsforløb hos NeuroRehab.”

Ulla Melchior Sjørvad, apopleksi-patient

Kontakt os

Har du behov for yderligere information, så er du meget velkommen til at kontakte os.