Stroke

Hvad er Stroke?

  • Stroke (slagtilfælde) er betegnelsen for en blødning eller blodprop i hjernen. Symptomer på stroke er pludselig opstået hyppigst halvsidig lammelse af krop eller ansigt, taleforstyrrelser eller synsændringer. Nogle kan have påvirket bevidsthed eller svimmelhed og problemer med at styre kroppen.
  • Der er årligt ca. 12.000 tilfælde af stroke i Danmark.
  • Symptomer efter hjerneblødning og blodprop kan variere enormt i sværhedsgrad og efterfølgende funktionsnedsættelser. Du kan opleve meget indgribende funktionsnedsættelser eller meget lette funktionsnedsættelser. Alt sammen kan dog påvirke din livskvalitet i større eller mindre grad.
  • Fælles for alle er, at funktionsniveauet kan forbedres med specialiseret genoptræning. Uanset hvor stor skaden er, hvor den er placeret, hvor længe det er siden, du har fået den og om du er 18 eller 85 år, kan man i de fleste tilfælde med den rette genoptræning forbedre de følger, som man oplever efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
  • Efter en hjerneskade er genoptræning afgørende for, hvordan man kommer videre. Uanset skadens omfang, placering, din alder og hvor gammel skaden er, har du gavn af genoptræning.

Hvordan skal genoptræningen bygges op

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er 2 skader i hjernen, der er ens, selvom man er ramt i samme side. Vi er hver især individuelle individer og man kan derfor ikke sammenligne sig med andre. Det er individuelt, hvilken træningsform der virker på den enkelte person, og derfor skal den fysioterapeutiske træningen bygges individuelt op efter en fyldestgørende fysioterapeutisk undersøgelse.

Træningen tager udgangspunkt i de funktionsproblemer, du oplever i din hverdag, såsom rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, forcere trappetrin, gå eller måske løbe. Forskning har vist, at netop en målrettet og specifik terapeutisk træning er væsentlig for, at du efter en hjerneskade opnår en højere funktionsevne.

Forskningen understreger, at genoptræning i de fleste tilfælde efter en blodprop eller blødning i hjernen, kan hjælpe med at genvinde nogle af de tabte funktioner idet hjernen er i stand til at gendanne nye forbindelser, som kan overtage for nogle af de skadede områder.

Vores hjerne er formbar, og det er derfor muligt at lære nyt igennem hele livet. Det kræver dog individuel specialiseret genoptræning med rette dosis og intensitet i træningen for forbedringer af funktionsevnen.

Mangel på træning med rette dosis og intensitet kan derimod føre til en forværring af de fysiske funktioner, så som at rejse sig fra en stol eller gå. Man taber muskelstyrke, når kroppen ikke bliver holdt tilstrækkelig aktiv via træning.

“Som permanent kørestolsbruger, oplevede jeg en stagnering i min fysiske udvikling. Derfor begyndte jeg et træningsforløb over 10 gange hos NeuroRehab, hvor jeg mødes med et stort engagement, faglig indsigt og erfaring. Jeg er nu i gang med mit 3. træningsforløb og har forbedret mine funktioner i en sådan grad, at jeg oplever større selvstændighed i forflytninger og ved personlig hygiejne. Jeg anbefaler på det varmeste et træningsforløb hos NeuroRehab.”

Ulla Melchior Sjørvad, stroke-patient

Kontakt os

Har du behov for yderligere information, så er du meget velkommen til at kontakte os.