Traumatisk hjerneskade

Hvad er traumatisk hjerneskade?

  • En traumatisk hjerneskade er betegnelsen for de skader, der opstår i hjernefunktionen som følge af en voldelig påvirkning af hjernen; f.eks. ved trafikulykker, faldulykker eller slag mod hovedet i f.eks en ulykke.
  • Alle mennesker med traumatisk hjerneskade er forskellige.
  • Bredden i de handicaps der er opstået som følge af et hovedtraume er stor.
  • Ved traumatiske hjerneskader viser der sig ofte mange forskellige symptomer. Det kan være et meget lavt funktionsniveau, problemer med at holde sig i gang under træningen, kommunikationsproblemer eller problemer med at forholde sig til udefrakommende indtryk som et forstyrrende element i træningen.
  • Det er derfor vigtigt med mange tværfaglige indsatser for et optimalt træningsforløb. Vi hjælper med kontakt til andre tværfaglige samarbejdspartnere, f.eks bandagist, ergoterapeut, talepædagog og neuropsykolog. Alt sammen for at sikre den bedste kvalitet i dit rehabiliteringsforløb.

Hvordan skal genoptræningen bygges op

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er 2 skader i hjernen, der er ens selvom man er ramt i samme side. Vi er hver især individuelle individer og man kan desværre derfor ikke sammenligne sig med andre. Det er individuelt hvilken træningsform der virker på den enkelte person og der skal den fysioterapeutiske træningen bygges individuelt op efter en fyldestgørende fysioterapeutisk undersøgelse.

Træningen tager udgangspunkt i de funktionsproblemer, du oplever i din hverdag, som rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, forcere trappetrin, gå eller måske løbe. Forskning har vist, at netop en målrettet og specifik terapeutisk træning er væsentlig for, at du efter en hjerneskade opnår en højere funktionsevne.

Kontakt os

Har du behov for yderligere information, så er du meget velkommen til at kontakte os.